Jdi na obsah Jdi na menu
 


e-mail:     estrBEZTOHOTOspravce@seznam.cz BEZTOHOTO v adrese vynechej

Stručná a zatím neúplná historie

 I. Leopold Schifauer 

1854 Ve stodole Vídeňské ulice č.p.16 zřídil Leopold Schifauer první dílnu
1856 Dílna přemístěna do Seminářské ulice č.p. 57 (Vančurova ulice)
1857 Přestěhováno do Říšské ulice č.p.15 (Domažlická ulice), postavena dílna
1859 V Plzni konkurence ve Škodově továrně
1860 Nová provozovna (parní stroj, soustruh, vrtačka, 12 zaměstnanců, výroba hasičských stříkaček)
1870 Zaměstnáno15 dělníků
1874 Přestavba továrny, výstavby kotlárny
1881 Výstavba parních lázní pro veřejnost
1884 Budována vlastní slévárna a modelárna
1889 Patentování technických vynálezů
1896 Vedení továrny převzal syn Alois Schifauer, přestavěn dům č.p.15, 58 dělníků, 9 učňů, 6 úředníků
1900 Leopold Schifauer zemřel, 130 zaměstnanců
1902 Koncese pro zavedení plynovodů a vodovodů
1903 Založeny odborové skupiny Kovodělník a Kovopracovník (zakázány r. 1939)
1905 Koncese pro provádění kotlů
1907 Zavedení elektrického proudu do továrny, zhotovení mostu v Rohozně 
1909 Nová soustružna, nová strojovna pro parní stroj
1910 Největší rozkvět tehdejší továrny, 160 zaměstnanců
1911 Nová velká slévárna (trojlodní) s 2 kupolními pecemi, zhotovení mostu u Tajanova
1912 Zakoupen pozemek za továrnou
1914 Útlum výroby, přeorientování se na válečnou výrobu, výroba šrapelů a dělových granátů 150 mm
1916 Zaměstnáno 183 zaměstnanců (převážně starších a žen, muži na válečných frontách)
1919 Nová kotelna, reservoár na vodu, zahajuje se mědikovecká výroba
1921 Nová mědikovecká dílna, slévárna barevných kovů
1922 Zemřel Alois Schifauer, podnik převzal syn Alois ml. 
1924 Odlit Žižkův kalich pro Sušici (výška 2,46 m, odhalen 28.10.1924)
1925 Kolaudace parních a vanových lázní postavených při kotlárně
1926 Patentní listina na leštění a broušení zrcadlových skel, stávka v oddělení slévárny
1927 Je 129 zaměstnanců, výroba pecí na pálení a destilaci dřevěného uhlí z odřezků dřeva
1929 Kolaudace novostavby kovářské dílny s vysokým komínem
1930 Začala stavba nové montovny, skladiště a soustružny 
1933 Závod v době krize upadl, nucená správa
1935 Zaměstnáno 20 dělníků
1937 Patentová listina vypouštění páry pro zvedače výpalků
V době okupace zaměstnám větší počet lidí (např. i učitelé)
1945 Národní správci, výroba úzkorozchodných parních a naftových důlních a stavebních lokomotiv, zrušeny lázně
 
následující text se připravuje
 
II. Keramostroji Blansko
 
 
 
silniční válce rok 1948 1953
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Klatovské strojírny
 
IV. Škoda Klatovy
e-mail:     estrBEZTOHOTOspravce@seznam.cz BEZTOHOTO v adrese vynechej

 Po II. světové válce byla továrna zkonfiskována a řízení bylo svěřeno Národní správě. V r. 1948 byl podnik začleněn pod Keramostroj Blansko. Rok 1953 je spojen se vznikem Klatovských strojíren. ObrazekO pět let později závod přešel pod o.p. Škoda Plzeň. V r. 1964 bylo zřízeno ve staré budově č. 14 nově učňovské středisko. Slévárna litiny ukončila svoji činnost v r. 1965. Následovalo budování nových pracovních ploch (prodloužených hal) a nového vstupu do závodu (vrátnice). V roce 1981 bylo zřízeno např. vlastní zdravotní středisko. Rok 1986 zaznamenal demolici administrativní budovy. Po listopadu 1989 došlo v tehdejším Československu k politickým a společenským změnám. Závod Škoda Klatovy se po restrukturalizaci plzeňské Škody stal společností s ručením omezeným. Nadále zůstal významným producentem průmyslových palivových pecí. Krajský soud prohlásil v září 2001 na plzeňskou Škodu a.s. konkurz. Škoda a.s. s více než tisícovkou zaměstnanců neměla už v té době žádné výrobní aktivity, ale vlastnila jen obslužné provozy, akcie a nemovitosti dceřiných společností (včetně Škoda Klatovy s.r.o.) nástupnické akciové společnosti Škoda Holding. V konkurzu se ocitla i sama Škoda Klatovy s.r.o. Oním dnem byl 9.prosinec 2002. Podnik ale nadále trvale vyráběl . 22.6.2005 začala první etapa bourání.budov v areálu Škoda Klatovy s.r.o. – konkurz. Budovy ale klatovská Škoda nevlastnila, užívala je v nájmu. Byla zbořena část závodu, aby bylo místo pro stavbu hypermarketu Lidl a novou silnici „V Řekách“. (lehká obrobna-budova č.3, následovala technologie-budova č.2, kuchyně, panelák). Další budovy zůstávají, podnik dále vyrábí. Podnik s 240 zaměstnanci převzala v září 2005 pražská Golondrina. Nikdy za něj ale nezaplatila, a tak konkurzní správce Škody Klatovy v prosinci 2005 od smlouvy odstoupil a zahájil likvidaci. Golondrina, která měla získat peníze od skupiny Petro Funds Group of Companies z Dubaje chtěla zachovat výrobu a rozšířit ji o produkci betonových stožárů. Lidl byl otevřen 8.12.2005. Ke konci roku 2005 o několik budov menší podnik Škoda Klatovy s.r.o. – konkurz zaniká. Veškeré stroje a zařízení zkrachovalé Škody Klatovy, která 16. prosince 2005 definitivně zavřela bránu, odkoupila firma KV produkt. Movitý majetek si přestěhovala do svých prostor v Přešticích. Počátkem roku 2006 správce konkurzní podstaty zaměstnává už jen úzký počet pracovníků (leden asi 20 pracovníků pracujících na likvidaci podniku).Budovy a pozemky poté předal konkurzní správce Škody Klatovy Jan Klíma vlastníkovi nemovitostí - pražské realitní firmě Mandeville Investment, která ho získala od pražských firem AP Industry a AP Trust, vlastníků nemovitostí plzeňské Škody. Poté ho přestala hlídat bezpečnostní služba placená z účtu konkurzní podstaty. Prodej movitého majetku, ochranné známky a pohledávek schválil věřitelský výbor. Někteří původní zaměstnanci se přesunuli do Přeštic. Zde na tradici Škoda Klatovy navázal podnik KV Steel. Společnost KV Steel s.r.o. se stala v březnu 2006 jediným majitelem zejména movitého majetku společnosti ŠKODA KLATOVY s.r.o. Jiní původní klatovští zaměstnanci přešli do společnosti E-therm TZ s.r.o. Tento podnik navázal na tradici v minulosti největšího a nejvýznamnějšího klatovského výrobce pecí. Výlučné vlastnictví kompletního technického a výkresového archívu bývalé ŠKODA KLATOVY s.r.o. a veškerých práv k jeho užívání umožňuje společnosti E-therm TZ s.r.o dodávat náhradní díly v originálním provedení a odborně provádět opravy, rekonstrukce a servis zařízení dodaných v minulosti podnikem Škoda Klatovy s.r.o. V pátek 19.1.2007 se začal bourat areálu znova. Jednalo se o hlavní druhou etapu. Nejdříve byla zbořena secesní budova rozvaděčů-mezisklad-zkušebna. (Škodovákům známa pod číslem 7, pamětníkům známá jako slévárna barevných kovů a původní soustružna.) Proti demolici některých budov v bývalém strojírenském podniku začali podepisovat obyvatelé Klatov petici. Nelíbilo se jim, že nedaleko historického centra města má vyrůst obří nákupní areál. Mnozí občané se pozastavovali i nad postoji zdejších radních. Stalo se, počátkem července 2007 může „bourací četa“ hlásit „hotovo“ a odjíždí. V areálu zůstává rozdrcená hromada betonu, zbouraný areál. „Staveniště“ hlídá bezpečnostní agentura, v areálu bývalého podniku zůstávají v provozu pouze samostatné dílny Integrované střední školy- bývalá budova č.14. V druhé polovině roku 2008 se začalo stavět nové obchodní centrum Škodovka. V roce 2009 začíná provoz obchodů. Jako první je otevřeno 19.3.2009 OBI. Další např. TESCO bylo otevřeno 7.5.2009. V říjnu 2009 je poslední budova č.14 bývalého škodováckého areálu (v té době patřící Krajskému úřadu Plzeň) opuštěna. (přemístění do ulice F. Šumavského). S demolicí této budovy začal vlastník areálu, společnost InterCora v únoru 2010. Jedná se už o tzv. třetí etapu bourání. Ve společnosti už ale nepanuje taková nálada, jako v době hlavního bourání bývalého závodu. Průzkum provedený na malém vzorku náhodných respondentů - návštěvníků nákupního centra „Škodovka“ 4.3.2010 ukázal, že společnost již není rozdělena na poloviny, ale na třetiny: Jedna část veřejnosti očekává „co zde zase vyroste“. Druhá část veřejnosti žije v naději, že zde možná získá pracovní uplatnění, neboť Klatovy jsou „Město pro byznys“ (vyhlášeno pro rok 2009). Třetí část veřejnosti se těší, že si zde možná dobře nakoupí a je jim to lhostejno. V  prosinci 2010 byla otevřena další  nákupní plocha. A to hračky, textil a drogerie.

 

 

Mapa